Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacy Statement

Privacy Statement
Hengelsportvereniging Lemelerveld is gevestigd te Lemelerveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059410. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Lemelerveld verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging Lemelerveld verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Lemelerveld.
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Lemelerveld (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of medewerker bij Hengelsportvereniging Lemelerveld;
d. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging Lemelerveld verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer(s);
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. BSN-nummer;
j. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
l. browsercookies;
m. foto’s;
n. strafrechtelijke gegevens.

1.3 Hengelsportvereniging Lemelerveld kan deze gegevens gebruiken voor:

• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving;
• het verstrekken van de wedstrijdtoestemming(en);
• het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
• promotionele doeleinden;
• door de overheid opgelegde verplichtingen.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Lemelerveld via telefoonnummer 06-28267404 of per e-mail: bosch.saffraan@ziggo.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Lemelerveld persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Lemelerveld met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Lemelerveld.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging Lemelerveld zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Lemelerveld treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging Lemelerveld kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportverenigingen en specialistenorganisaties waarvan u lid bent en Sportvisserij Nederland;
• NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging Lemelerveld indirect lid is;
• verwerkers van Hengelsportvereniging Lemelerveld (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
• de overheid

4.2 Hengelsportvereniging Lemelerveld verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Lemelerveld daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Raalte, 20 mei 2018